การเดินทางดอยม่อนจอง


1. การเดินทางขามา

1.1. จากตัวเมืองเชียงใหม่-หมู่บ้านมูเซอปากทาง(จุดขึ้นดอยม่อนจอง)

1. รถตู้ เส้นทางตัวเมืองเชียงใหม่-บ้านแม่ตื่น (เส้นทางตรง)
เวลาออก : 05.00 น.
เวลาถึง : 09.00 น.(บ้านมูเซอปากทาง)
เส้นทางนี้ถือว่าสะดวกสุดสำหรับการเดินทางมาขึ้นดอนม่อนจอง
แต่ไม่สะดวกขากลับ เพราะขากลับรถตู้ออกจากแม่ตื่นเวลา 05.00น.
สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (แผนที่) รถตู้มีวันละ 1 เที่ยว ของทุกวัน
และมาลงที่หมู่บ้านมูเซอปากทาง เพื่อต่อรถกระบะ4x4 ขึ้นดอยม่อนจอง
สามารถโทรติดต่อได้ที่ 08-1027-0581

2. รถประจำทางสีฟ้า เส้นทางตัวเมืองเชียงใหม่-อำเภออมก๋อย (มีการต่อรถ 2ต่อ)
เวลาออก : 08.00 น.
เวลาถึง : 14.00 น.(อำเภออมก๋อย)
เส้นทางนี้จะไม่ค่อยสะดวกเพราะจะมาถึงแค่อำเภออมก๋อย
สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งถนนช้างเผือก (แผนที่)
แล้วต้องหาทางต่อรถ (อาจจะต้องเหมารถ) มาที่หมู่บ้านมูเซอปากทาง
ใช้เวลาเดินทางอีก 50นาที เพื่อต่อรถกระบะ4x4 ขึ้นดอยม่อนจอง

1.2. จากตัวอำเภอฮอด-หมู่บ้านมูเซอปากทาง(จุดขึ้นดอยม่อนจอง)

1. รถประจำทางเล็กสีฟ้า เส้นทางอำเภอฮอด-อำเภออมก๋อย (มีการต่อรถ 2ต่อ)
เวลาออก : 08.00 น.
เวลาถึง : 11.00 น.
เส้นทางนี้จะไม่ค่อยสะดวกเพราะจะมาถึงแค่อำเภออมก๋อย
สามารถขึ้นได้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด (แผนที่) แล้วต้องหาทางต่อรถ
(อาจจะต้องเหมารถ)มาที่หมู่บ้านมูเซอปากทาง ใช้เวลาเดินทางอีก 50นาที
เพื่อต่อรถกระบะ4x4 ขึ้นดอยม่อนจอง

2. การเดินทางขากลับ

2.1. หมู่บ้านมูเซอปากทาง(จุดขึ้นดอยม่อนจอง) - ตัวเมืองเชียงใหม่

1. รถตู้ เส้นทางบ้านแม่ตื่น - ตัวเมืองเชียงใหม่ (เส้นทางตรง)
เวลาออก : 6.00 น.
เวลาถึง : 13.00 น.
สามารถโทรติดต่อได้ที่ 08-1027-0581

2. เหมารถชาวบ้าน เส้นทางหมู่บ้านมูเซอปากทาง - อำเภออมก๋อย - รถบัสประจำทางสีฟ้า (มีการต่อรถ 2ต่อ)
เวลาเดินทางถึงอำเภออมก๋อย : ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
รถบัสประจำทางสีฟ้า เวลาออก : 13.00 น.
เวลาถึง : 19.00 น.
เส้นทางนี้ถือว่าสะดวกสุดสำหรับการเดินทางแบบรถสาธารณะ
สามารถโทรติดต่อได้ที่ 06-5445-2843

3. รถตู้เหมาคัน เส้นทางหมู่บ้านมูเซอปากทาง - ตัวเมืองเชียงใหม่ (เส้นทางตรง)
ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง
เส้นทางนี้ถือว่าสะดวกสุดสำหรับการเดินทางมาตัวเมืองเชียงใหม่
สามารถโทรติดต่อได้ที่ 08-1027-0581

3. การเดินทางขึ้นดอยม่อนจอง

3.1. หมู่บ้านมูเซอปากทาง(จุดขึ้นดอยม่อนจอง) - จุดเดินเท้า - จุดกางเต๊นท์ - ผาหัวสิงห์

หมู่บ้านมูเซอปากทาง(จุดขึ้นดอยม่อนจอง) - จุดเดินเท้า (รถกระบะ 4x4) : ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง
จุดเดินเท้า - จุดกางเต๊นท์ : ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาถ่ายรูป)
จุดกางเต๊นท์ - ผาหัวสิงห์ : ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาถ่ายรูป)


อาหารการกิน ดอยม่อนจอง อาหารการกิน การอยู่อาศัย